//

Leren programmeren: Middelbare Scholen


Op deze pagina leest u wat CodeCult voor middelbare scholen kan betekenen

Codecult geeft workshops en cursussen op scholen, maar kan ook helpen een nieuw informaticacurriculum op te zetten of een studiemiddag verzorgen waarbij u en uw collega’s kennis maken met de mogelijkheden van programmeren en informatica.

Workshops en cursussen


CodeCult kan verschillende workshops en cursussen aanbieden op uw school. Omdat we met eigen trainers werken, is ervaring met informatica van uw kant geen vereiste. We maken hierbij onderscheid tussen visuele programmeertalen en tekstgebaseerde programmeertalen.

Visuele programmeertalen zijn dé manier om kinderen met programmeren in aanraking te brengen. Leerlingen hoeven niet alle commando’s uit hun hoofd uit te typen, maar plakken in de programmeeromgeving blokken aan elkaar. Hierdoor hoeven ze niet eerst de droge ‘grammatica’ van de taal te leren, maar kunnen ze al snel aan de slag met het maken van bijvoorbeeld een game. Omdat de leerlingen wel in aanraking komen met belangrijke programmeerconcepten, worden ze voorbereid op het werken in een tekstgebaseerde programmeertaal.

Tekstgebaseerde programmeertalen zijn wat moeilijker te leren, maar bieden uiteindelijk meer mogelijkheden. Er zijn verschillende talen voor verschillende doeleinden: met HTML en CSS kunnen leerlingen bijvoorbeeld een website bouwen, met Python (een zeer gangbare programmeertaal) is vrijwel alles mogelijk. Omdat tekstuele programmeertalen moeilijker zijn om te leren, raden wij deze talen voor de basisschool af.

Workshops van 1 tot 3 lessen zijn bedoeld om de kinderen kennis te laten maken met programmeren door middel van korte opdrachten. In verband met de korte duur raden wij aan een visuele programmeertaal te kiezen.

Cursussen van bijvoorbeeld 8 of 16 lessen gaan dieper op de materie in. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden, waaronder het maken van een game of een website. Het is mogelijk kinderen helemaal vrij te laten in het kiezen van een project, maar het combineren met een ander vak (bijvoorbeeld door een website als vorm voor een werkstuk te kiezen) of maken van een programma voor een ‘opdrachtgever’ zijn ook mogelijkheden. Hierdoor wordt het programmeren geen doel op zich, maar een waardevol middel om doelen te bereiken.

Opzetten van een
informaticacurriculum


Naast het goed gebruiken van computerprogramma’s wordt kennis over hoe een computer werkt en hoe hij aangestuurd kan worden steeds belangrijker. Deze kennis kunnen leerlingen opdoen in informaticalessen. Wilt u structureel informatica aanbieden op school? Dan kan CodeCult u ondersteunen in het opzetten van het curriculum: wij hebben ervaring met het ontwikkelen van lessen en veel kennis van de huidige mogelijkheden. Of u een trainer van CodeCult in wil zetten of zelf de expertise in huis hebt voor het verzorgen van de lessen maakt niet uit, we helpen u graag met het opzetten van het informaticacurriculum op uw school!

Vernieuwing VMBO


Vanaf het komend schooljaar wordt het VMBO ingrijpend vernieuwd. Naast een profiel waarmee leerlingen zich in ICT kunnen specialiseren (Media, Vormgeving en ICT) zijn ook in andere profielen door middel van keuzevakken ruime mogelijkheden gecreëerd om ICT-vaardigheden te ontwikkelen. CodeCult is erg enthousiast over deze keuzevakken. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op school kunnen leren programmeren. Niet alleen omdat digitale geletterdheid steeds belangrijker wordt, maar ook omdat programmeren kinderen leert om probleemoplossend te denken en ruimte biedt voor creativiteit.
CodeCult heeft veel ervaring met het ontwikkelen en geven van programmeerlessen en is goed op de hoogte van de technische en didactische mogelijkheden op dit gebied. Daarom gaat CodeCult vanaf komend schooljaar lesmateriaal aanbieden voor de volgende keuzevakken:


Profiel Media, Vormgeving en ICT

Game-design
Interactieve vormgeving en productie


Profiel Dienstverlening en Producten

Digi-spel
Multimediale producten maken


Profiel Economie en Ondernemen

Webshop


Naast programmeren komen in deze vakken nog een aantal andere vaardigheden aan bod, zoals het ontwerpen van programma’s en spellen, het analyseren van een doelgroep en/of werken voor een opdrachtgever, het grafisch aantrekkelijk maken van een product en het maken van promotie voor het ontwikkelde product. De volledige cyclus van het maken van een digitaal product wordt dus doorlopen.


Heeft u interesse in het aanbieden van één of meer van deze keuzevakken, dan kunt u contact opnemen met Eszter Fodor: eszter@codecult.nl of bellen naar 020-7051000.